Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach

Motto
na Uroczystość
Wniebowstąpienia
Pańskiego

Jezus powiedział do swoich

uczniów: ”Oto Ja ześlę na was

obietnicę mojego Ojca. “

por. (Łk 24,46-53)

Wspomnienie liturgiczne tygodnia

24 maja – wtorek

 

Wspomnienie

Najświętszej Maryi Panny

Wspomożycielki Wiernych

 

28 maja – sobota

 

Wspomnienie

bł. kard. Stefana Wyszyńskiego,

Prymasa Polski

 

 

Motto na VI Niedzielę Wielkanocną

Jezus powiedział do swoich

 

 uczniów: “Jeśli Mnie kto miłuje,

 

 będzie zachowywał moją naukę”.

 

 

(J 14,23)

$("#dekret_title").click(function() { alert('test'); $("ol").toggle(); });