Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Motto z Ewangelii:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

“Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?”

por. (Mt 5, 13-16)

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

“Święty Jan Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem Pana, posłanym, by przygotować Mu drogi. “Prorok Najwyższego” (Łk 1, 76) przerasta wszystkich proroków, jest ostatnim z nich, zapoczątkowuje Ewangelię, pozdrawia Chrystusa już w łonie matki i znajduje radość jako “przyjaciel oblubieńca” (J 3, 29), nazywając Go Barankiem Bożym, “który gładzi grzech świata” (J 1, 29). “

[por. KKK 523]

Z nauczania Świętych:

“Dusza przejęta Bożą miłością szuka chwały Bożej we wszystkim, co czyni, natomiast raduje się uległością względem Niego. Albowiem Bogu przystoi chwała z powodu Jego wspaniałości, człowiekowi zaś uniżenie. Ono właśnie prowadzi go do zażyłości z Bogiem. Jeśli zatem rozradowani chwałą Pana w ten sposób będziemy postępować, wtedy za przykładem Jana Chrzciciela zaczniemy nieustannie powtarzać: “Trzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał”.”
 
Z dzieła Diadocha, biskupa Fotyki “O doskonałości duchowej”

Wspomnienie liturgiczne tygodnia:

6 lutego – poniedziałek

Wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

10 lutego – piątek

Wspomnienie św. Scholastyki – dziewicy

11 lutego – sobota

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

INTENCJE PAPIESKIE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

luty 2023 – ZA  PARAFIE

Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

Aplikacje na telefon i inne urządzenia mobilne: