Poświęcenie wozu strażackiego

Poświęcenie wozu strażackiego

$("#dekret_title").click(function() { alert('test'); $("ol").toggle(); });