Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant to osoba, która posługuje w czasie sprawowania Eucharystii i nabożeństw w Kościele. To on dzwoni dzwonkami, wskazując wiernym, kiedy należy zmienić postawę modlitewną, to on najczęściej przynosi do ołtarza dary ofiarne i to on w końcu trzyma patenę, na której gromadzą się cząstki świętej Hostii w czasie udzielania wiernym Komunii świętej.

Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii.
 Jan Paweł II   

Podstawowymi funkcjami, ustanowionymi przez Dyrektorium Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej są:

  • Kandydat
  • Ministrant
  • Lektor
  • Ceremoniarz
Zapraszamy wszystkich chętnych i odważnych chłopaków do podjęcia służby!