Oaza

Oaza, najprościej mówiąc, to wspólnota ludzi w różnym wieku i w różnym stanie; znajdziecie w niej całkiem małe i te nieco starsze dzieci, ludzi młodych (w Waszym wieku), jak i dorosłych. Ruch oazowy ma niejako trzy części: Oazę Dzieci Bożych (obejmuje dzieci ze szkół podstawowych klasy 3 – 4), Oazę Nowej Drogi (szkoła podstawowa 5 – 6 klasa) i Oazę Żywego Kościoła (gimnazjum, licealiści i studenci), a także Domowy Kościół (małżeństwa i rodziny). Co ważne, do Oazy należą także osoby duchowne: księża i alumni seminariów duchownych, bracia i siostry zakonne. Jest tu także miejsce dla członków instytutów życia konsekrowanego (należą do nich osoby bezżenne i niezamężne, ale nie duchowni). To jedna z charakterystycznych cech Oazy.

Tematy poruszane na spotkaniach to m.in.: BÓG, WIARA, POWOŁANIE, MIŁOŚĆ, ŚWIADECTWO, ŻYCIE, ZNIEWOLENIA i wiele innych. Zastanawiamy się nad tymi tematami w oparciu o analizę fragmentów Pisma Św. Spotkania prowadzone są przez animatorów, księdza i zaproszonych gości. Na spotkaniach nie brakuje dobrej wspólnej zabawy i śpiewu na chwałę Pana.

W czasie wakacji wyjeżdżamy na letnie rekolekcje. Zwyczajowo trwają one 15 dni. Dlaczego akurat tyle? Bowiem każdego dnia przeżywamy kolejną tajemnicę Różańca. W ten sposób mamy w czasie rekolekcji „streszczony” cały rok kościelny i przeżywamy wszystkie jego ważniejsze momenty.

Zapraszamy serdecznie wszystkich którzy pragną przeżywać swoją wiarę we wspólnocie z ludźmi, którzy pragną podobnie przeżywać swoje życie. Spotkania wspólnoty mamy w piątki: GRUPA MŁODSZA o 16:30, GRUPA STARSZA o 18:00 (Eucharystia i spotkanie) i w co 2 niedzielę na 9:30 (Eucharystia).