Nowenna do Dzieciątka Jezus z Pragi

Nowenna do Praskiego Dzieciątka Jezus

W dziewięciu dniach nowenny chcemy sobie przypomnieć Jezusowe dzieciństwo, pozwolić Mu działać i przekształcać nasze życie. Jest to coś, co nas dotyka. Jezus przyszedł na ten świat i stał się dzieckiem ze względu na każdego z nas i wszystkich nas zna po imieniu. W każdym dniu nowenny będziemy rozważać jedną cechę właściwą dzieciom, która na pierwszy rzut oka może nam się wydawać ograniczeniem, a może jest dokładnie odwrotnie…

Dzień 1. Maleńkość

Jezu, stałeś się dzieckiem, stałeś się małym, chociaż jesteś nieskończenie wielkim Bogiem. Pokazałeś nam, na czym polega prawdziwa wielkość. Uczysz nas, że nie musimy się wywyższać, abyś nas zauważył i interesował się nami. Chcemy przyjąć swoje ograniczenia i wykorzystać to, czym jesteśmy obdarowani. Obyśmy byli w stanie doceniać małe rzeczy, które składają się na nasze życie i dostrzegać swoją nieskończoną wartość.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem i przeżyłeś ludzkie życie od początku do końca. Ty nas doskonale rozumiesz zanim cokolwiek wypowiemy. Ty nas przyjmujesz także wtedy, gdy nie jesteśmy doskonali. Ty pochylasz się nad nami, aby nas podnosić i czynić nas silnymi i odważnymi. Prosimy Cię uzdrów nasze serca i napełnij nasze życie pokojem, radością i nadzieją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2. Kruchość

Jezu, Ty przyjąłeś kruchość dziecka. My wszyscy doświadczamy, że nasze życie jest bardzo kruche. Wystarczy tak mało, aby zniszczyć nasze relacje, nasze zdrowie, nasze sny, nasz obraz samych siebie. Ty znasz naszą kruchość, liczysz się z nią i nie przestajesz nas cenić. Naucz nas żyć ze świadomością własnej kruchości i nie zapominać o godności, jaką mamy w Twoich oczach.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 3. Ubóstwo

Jezu, przyszedłeś na ten świat jako biedne dziecię. Nie miałeś nawet dachu nad głową Ty, do którego należy cały Wszechświat. Twoim bogactwem była świadomość, że jesteś umiłowanym Synem Bożym. My również doświadczamy ubóstwa, materialnego czy duchowego – bezradności, samotności, przygnębienia. Niech to będzie dla nas okazją do odkrycia prawdziwego bogactwa: świadomości, że mamy Ciebie.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 4. Podatność na zranienie

Jezu, nie bałeś się stać bezbronnym dzieckiem, które jest tak podatne na zranienie. I my byliśmy w różny sposób zranieni – przez czyjąś niezręczność, niezrozumienie, obojętność, a czasami umyślnie. Wciąż w swoim życiu niesiemy dużo zranień, nie wiemy, co z nimi zrobić i ranimy drugich. Prosimy, poślij nam tych, którzy nas poprowadzą do uzdrowienia. Wierzymy, że nasze rany mogą być uzdrowione.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 5. Zależność od innych

Jezu, jak każde dziecko i Ty byłeś zależny od innych, od ich troski, bliskości i opieki. My także nie możemy żyć jeden bez drugiego. Potrzebujemy Ciebie i siebie nawzajem. Nie czujemy się dobrze, gdy jesteśmy samotni. Uzdrawiaj nasze relacje, abyśmy potrafili wychodzić z naszej izolacji i z radością dawać siebie drugim.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 6. Zdolność do zabawy

Jezu, zabawa i fantazja były również częścią Twojego dzieciństwa. Wystarczy obserwować przez chwilę dzieci, aby zrozumieć, że zabawa jest dla nich często ważniejsza niż „poważne“ zachowanie. Obyśmy umieli żyć tak chwilą obecną, jak dziecko jest pochłonięte grą. Obyśmy umieli inspirować się autentycznością i zaangażowaniem bawiącego się dziecka. Obyśmy pozwolili sobie czasami nie traktować siebie zbyt poważnie i potrafili marzyć.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 7. Słabość

Jezu, Wszechmogący Boże, tylko miłość mogła Cię skłonić do tego, abyś przyjął niemoc i stał się słabym dzieckiem. Nigdy nie chciałeś używać przemocy, ponieważ serca człowieka nie można zdobyć siłą. Obyśmy nie rozpaczali nad swoją słabością, ponieważ wiemy, że ona jest częścią naszego życia. Ucz nas cierpliwości, modlitwy, pokory i mądrości. Gdyż dopiero jako słabi możemy się tak naprawdę spotkać z drugim człowiekiem i nawiązać relację przyjaźni i zaufania.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 8. Ufność

Jezu, jako Dziecię całkowicie powierzyłeś się Maryi i Józefowi. Takie samo zaufanie masz do nas i do wszystkich ludzi. Czasami zapominamy, że cokolwiek się stanie, nasze życie jest w dobrych rękach. Jesteśmy opanowani nieuzasadnionym strachem i obawami, które nas paraliżują. Kiedy patrzymy na Ciebie, Mały Królu, nie możemy się Ciebie bać. Prosimy, aby nasze życie było wypełnione ufnością, a nie strachem.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…

Dzień 9. Wzrost

Jezu, jako Dziecię rosłeś i wzrastałeś na ciele i na duchu. My także jesteśmy wezwani, abyśmy dorastali do pełni, do której Ty nas stworzyłeś. Daj, abyśmy nie zatrzymywali się na przeszłych błędach i krzywdach, ale patrzyli na to, co jest przed nami. Daj, abyśmy odkrywali możliwości, które nam dajesz i twórczo je wykorzystywali. Niech nasze życie rozkwitnie w pełni.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Panie Jezu, stałeś się Człowiekiem…