Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Trójco Przenajświętsza, Jedyny w Trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony Boże!

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wieczna,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże litościwy, cierpliwy, i nieprzebranego miłosierdzia,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzeszników, lecz przyjmujesz pokutujących do swojej łaski,


Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.


Przez wszechmocność, Twoją, Boga Ojca naszego, – wysłuchaj nas Panie.
Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Boga Syna, Zbawiciela naszego,
Przez oświecenie Twoje, Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny i Wszystkich Świętych
Abyśmy Ciebie Boga i Pana naszego ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, i ze wszystkich sił naszych kochali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyś pokój, cnotę i wiarę między narodami sprawić i pomnażać raczył,
Abyś ojczyznę naszą, od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twej zachowywać raczył,
Abyś nam grzechy odpuścić, i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył,


Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, przepuść nam Panie.

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie.

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.


Módlmy się:

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę życia Bożego, spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Módlmy się:

Boże, który niepojętym sposobem posiadasz to wszystko, cokolwiek doskonałego i miłości godnego być może, zgaś we mnie wszelką niedobrą miłość, a zapal najczystszy ogień Twojej prawdziwej, mocnej i stałej miłości, abym niczego innego nie kochał, tylko Ciebie samego albo dla Ciebie samego, oraz wszystkie stworzenia w Tobie, abym na koniec przejęty Twoją najświętszą miłością, tam Cię umiłował, gdzie Cię z Twoimi Świętymi pragnę najdoskonalej posiadać i kochać bez końca. Amen.