Litania do św. Cyryla i Metodego

Litania do św. Cyryla i Metodego

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święci Bracia, do wielkich spraw przez Boga wezwani,
Święci Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa,
Święci Bracia, synowie Kościoła świętego,
Święci Bracia, gorliwi czciciele Trójcy Świętej,
Święci Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego,
Święci Bracia, lilie czystości,
Święci Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej,
Święci Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności,
Święci Bracia, słudzy Krzyża Chrystusowego,
Święci Bracia, wzory cierpliwości w nieszczęściach,
Święci Bracia, stróże mądrości Bożej,
Święci Bracia, prawdziwe obrazy chrześcijańskiej miłości,
Święci Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej,
Święci Bracia, gorliwi zwiastunowie pokoju,
Święci Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich,
Święci Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego,
Święci Bracia, niestrudzeni szafarze łask Bożych,
Święci Bracią, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych,
Święci Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących,
Święci Bracia, błogosławieni krzewiciele Królestwa Bożego,
Święci Bracia, chwalebni przyjaciele Boga,
Święci Bracia, obrońcy ludów słowiańskich,
Święci Bracia, wielcy pośrednicy u Boga,
Święci Bracia, patroni parafii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

– Módlcie się za nami święci Cyrylu i Metody.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń nas uczestnikami wiecznej uczty w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.