Litania do św. Pawła Apostoła

Litania do św. Pawła Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupiciela świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święty Pawle, w drodze do Damaszku cudownie nawrócony, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś z prześladowcy, najgorliwszym Apostołem Chrystusa Pana został,
Święty Pawle, nazwany przez Jezusa Chrystusa „Naczyniem wybranym,”
Święty Pawle, na opowiadanie Ewangelii poganom od samego Pana Jezusa powołany,
Święty Pawle, towarzyszu prac apostolskich św. Piotra,
Święty Pawle, pochodnio gorejąca w Kościele Bożym,
Święty Pawle, mocny filarze wiary Chrystusowej,
Święty Pawle, niezwyciężony sługo Pana Jezusa,
Święty Pawle, wzorze pokory,
Święty Pawle, gorzko opłakujący dawne swe winy,
Święty Pawle, zwierciadło dobrego przykładu,
Święty Pawle, wzorem Jezusa Chrystusa dla zbawienia dusz ludzkich całkiem poświęcający się,
Święty Pawle, któryś z radością szedł na męczeństwo za wiarę świętą,
Święty Pawle, krwią Twoją, wiarę stwierdzający,
Święty Pawle, któryś za wiarę Jezusa Chrystusa niezmierne cierpiał prześladowania,
Święty Pawle, któryś dla wiary świętej ścięty został,
Święty Pawle, któryś pałał żarliwością zbawienia dusz ludzkich,

Przez trudy i prace twoje Apostolskie, prosimy Cię, przyczyń się za nami.
Przez szczęśliwe wybraństwo Twoje na Apostoła narodów, prosimy Cię, przyczyń się za nami.
Przez chwałę, której teraz w niebie używasz, prosimy Cię, przyczyń się za nami.
Abyśmy wiarę świętą Kościoła katolickiego niezachwianą dotrzymali, prosimy Cię, uproś nam u Boga.
Abyśmy wielką gorliwością dla zbawienia dusz pałali, prosimy Cię, uproś nam u Boga.
Abyśmy powierzone nam dusze z wielką miłością wzorem Twoim pielęgnowali, karcili i nauczali, prosimy Cię, uproś nam u Boga.
Aby wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościoła świętego Bóg łaską swoją przenajświętszą wspierać raczył, prosimy Cię, uproś nam u Boga.
Aby małżeństwa w poprzysiężonej wierze, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny w wzajemnej ku sobie przychylności Bóg utrzymywać raczył, prosimy Cię, uproś nam u Boga.
Abyśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowani byli, prosimy Cię, uproś nam u Boga.
Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchownego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli, prosimy Cię, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

– Tyś jest naczynie wybrane św. Pawle,
– Na roznoszenie prawdy po całym świecie.

Módlmy się
Boże, któryś przez opowiadanie św. Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego czcimy pamiątkę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.