Litania do Matki Bożej Różańcowej

Litania do Matki Bożej Różańcowej

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego – módl się za nami.
Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące –
Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela –
Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim –
Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego –
Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym –
Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów –
Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające –
Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony –
Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający –
Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami –
Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony –
Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca –
Św. Maryjo, Różańcem świętym, jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca –
Św. Maryjo, Panno najczystsza –
Św. Maryjo, Matko i Pani nasza –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

– Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, którego Opatrzność nie myli się w swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.