Kategoria: Litanie

Litania do św. Walentego

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święty Walenty, kapłanie i męczenniku – módl się za nami,Gorliwy wyznawco Chrystusa,Nieustraszony głosicielu Słowa…
Czytaj dalej

Litania do św. Cyryla i Metodego

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.Święci Bracia, do…
Czytaj dalej

LITANIA DO MATKI BOŻEJ Z LOURDES

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.Najświętsza Panno pokutę zalecająca,Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,Najświętsza Panno…
Czytaj dalej

Litania do św. Pawła Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.Synu Odkupiciela świata Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.Święta Panno nad pannami, módl się…
Czytaj dalej